Peter Hallberg
World Backgammon Champion 2004


 Facebook  Twitter  Instagram  YouTube  LinkedIn
 Facebook  Twitter  Instagram  YouTube  LinkedIn

May 2013

Lidt om mit træningskoncept

May 16th by Peter Hallberg

I denne blog vil jeg forsøge at løfte lidt af sløret for, hvad mit træningskoncept går ud på, og hvad min baggrund for dette arbejde er. Helt overordnet drejer det sig om at bruge sin tid og energi mest muligt effektivt. Det er altså ikke kun et spørgsmål om, at man skal arbejde hårdere og/eller mere for at opnå bedre resultater.

Jeg arbejder med at optimere arbejdsgangen i både den daglige træning og partierne under turneringer. Der bliver arbejdet med både det skakfaglige- og det mentale aspekt af det at spille skak. Det hele handler om at få struktureret arbejdet så den enkelte får mest muligt ud af det.

På den måde danner konceptet baggrund for og ramme om den personlige coaching jeg tilbyder. Det er nemlig meget individuelt, hvordan man opnår de mål og delmål som skal til for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det interessante er, at træningsmetoden kan benyttes lige så godt til andre spil, såsom backgammon, poker og andre tankesportsgrene.

Baggrund
Min baggrund i tankespil stammer fra hovedsageligt fra backgammon og poker og tildels skak. Fra backgammon har jeg fået en del erfaringer omkring det at starte fra bunden og støt og roligt arbejde sig op imod toppen. Det konstant at forsøge at sætte sig nye mål og benytte den samme process til at lære nye og progressivt vanskeligere ting, stammer også fra min tid som backgammonspiller.

I min tid som professionel pokerspiller lærte jeg en masse om, hvor meget ydre såvel som indre påvirkninger har indflydelse på vores performance, mens vi spiller. Det var primært den mentale del af spillet, jeg har kunne drage nytte af i udformningen af konceptet. Det at kunne lade være med at være resultatorienteret og i stedet processorienteret, er noget man er nødt til i poker. Det er i mine øjne meget centralt i forbindelse med træning og evaluering af fremgang.

De erfaringer jeg har fra skak, stammer fra min tid med spillet i teenageårene. Helt ærligt så fattede jeg aldrig spillet særligt godt, og den tid jeg puttede ind i at træne og spille, stod slet ikke i relation til min spillestyrke. Den værdifulde lektion jeg fik, var en masse viden om, hvordan jeg ikke skulle gribe træningen an. Senere blev det tydeligt, at det naturligvis er helt individuelt, hvordan man lærer ting bedst og træningen derfor skal tilrettelægges individuelt.

Konceptet i forhold til skak
Jeg har valgt at beskæftige mig med at træne skakspillere, da skak er noget større end backgammon og langt mere etableret end poker. Der findes i forvejen en masse rigtig god litteratur omkring skak og træning er en naturlig del af det at spille skak. Derfor tror jeg, at skakspillere er modtagelige, for den træning jeg tilbyder. Her er mere om to af de centrale ideer bag tilrettelæggelsen af træningen.

Deliberate practice:
Det at træne er et vidt begreb, og der er typisk konsensus omkrig, at hårdt arbejde er vejen frem. Det er jeg kun tildels enig i, men hvordan man arbejder hårdt er det centrale. Deliberate practice er en bestemt måde at træne på. Man har fundet ud af, at visse elementer af træningen skal være tilstede for, at man får mest udbytte af det. Et af elementerne er, at træningen er designet af en ”træner” til at matche dit niveau, så du bliver udfordret lige uden for din comfort zone. Ikke for let og ikke for svært. Man bliver ikke bedre hvis, man kun træner det man kan. Det skal være svært, men ikke så svært at det bliver et uoverstigeligt bjerg. Et andet centralt element er, at man skal kunne få feedback, på den træning man laver. Hvis man ikke har mulighed for, at evaluere det man har trænet, så er det heller ikke nemt at gøre det bedre, og/eller holde fast i de ting man gør godt.

Processorienteret arbejde:
Når jeg har snakket med skakspillere om, hvordan deres skakaktiviteter foregår, så får jeg næsten altid det samme svar. De starter med at forberede sig på deres næste modstander. Dernæst spiller de partiet og senere analyserer de fleste enten med en computer eller med andre skakspillere. Så gentager de det hele op mod næste parti. Det vil sige en form for lineær arbejdsprocess, hvor der er ret dårlig eller ingen sammenhæng mellem, hvad der trænes og hvad der faktisk bruges i partierne.

Jeg betragter det på en anden måde. Processen skal være cirkulær. Der skal være så mange som muligt af de enkelte elementer i processen, der kan bidrage til arbejdet med de andre elementer. Det er ikke let og det kræver en del styring. Omvendt er belønningen også derefter. For hver aktivitet man laver, arbejder man samtidigt på flere af de andre. I min model skal man have et eller flere fokuspunkter under ethvert parti. De kan være valgt på baggrund af noget man har trænet eller noget man ønsker at træne. Disse fokuspunkter skal kunne evalueres, og det gøres efter partiet. På den måde sikrer man sig noget konkret at kunne arbejde med fremadrettet. Har man i stedet spillet et parti og får at vide hvad der gik galt, er det ret tilfældigt, hvad man kommer til at kigge på, hvorfor det er svært at styre træningen i en bestemt retning.

Coaching
Min opgave som coach er i samarbejde med eleven, at kunne tilrettelægge træningen således, at det giver mest muligt udbytte. Vi starter med at lave en profil i fællesskab, så vi har det bedst mulige udgangspunkt. Altså, så vi har den samme opfattelse af hvor eleven er. Derfra laver jeg en analyse, som resulterer i nogle konkrete forslag til, hvordan eleven kan optimere effektiviteten af sin træning.

Det samme gøres omkring det mentale. Vi finder ud af hvilke forhindringer der står i vejen for, at eleven kan spille så tæt som muligt på sit teoretiske maksimum hver gang. Gennem at bearbejde elevens opfattelse af forhindringer og begrænsninger får vi fjernet et element af spillet, som unødvendigt suger meget energi. Meningen er naturligvis, at denne energi i stedet skal bruges til at få mest muligt skakpotentiale ud i partierne.

Husk at du kan følge med på Twitter (@PeterHallberg) for jævnlige opdateringer.Skak her der og alle vegne

May 2nd by Peter Hallberg

Projektet har nu afsluttet sin 3. uge og jeg har 456 dage tilbage. Helt overordnet er jeg mere end godt tilfreds med min arbejdsindsats. Det at jeg allerede nu ser helt anderledes på et parti skak, tror jeg er et godt tegn. Jeg har modtaget meget værdifuld feedback fra Silas, som har givet stof til eftertanke. Det er noget, jeg glæder mig rigtigt meget til at afprøve i praksis.

Turneringer
Det er klart, at jeg skal spille nogle turneringer for, at få trænet/testet min viden i praksis. Det giver også sig selv, at jeg skal spille en masse for, at vinde det rating jeg mangler. Min plan var ganske simpel:

Gentag indtil rating>=1900:
    Øg spillestyrken markant.
    Spil flere turneringer samtidigt og scor en masse bonus-rating.

Det er åbenlyst ikke ligegyldigt, hvilke turneringer jeg vælger at spille. Opens har det problem, at for mange af kampene bliver ligegyldige (i denne sammenhæng). Jeg kommer til at møde for få spillere indenfor min egen styrke. Lukkede grupper er sagen. Ender jeg som højest ratet er det ikke så fedt, da det er svært at lave særligt meget over forventet, men omvendt kan det give lidt selvtillid. Bliver jeg derimod lavest ratet, er det et super udgangspunkt. Min forventede er lav og hvis min styrke er markant højere end mit tal, skulle jeg kunne lave en del over forventet. Det med at spille en turnering af gangen går bare ikke, da jeg så skal spille alt for mange turneringer for at nå 1900, selv om jeg rent faktisk skulle have nået styrken.

Alligevel har jeg valgt at tilmelde mig K41s forårs turnering på kun 5 runder. Grunden er, at jeg simpelthen har brug for noget rigtigt kampmateriale og jeg gerne vil have en benchmark for, hvad jeg kan, når jeg virkelig spiller igennem i alle partier. Det fede er, at det kun kan give et godt udbytte. Jeg får noget at evaluere på uanset hvad. Skulle jeg lave et godt resultat er det fint og skulle jeg gå hen og fejle, så fik jeg prøvet nogle ting af som jeg kan rette op på.

Uhada, jeg glæder mig til at spille :)

Træning af taktik
Den forgangne uge blev lidt anderledes end jeg havde planlagt. Jeg skulle have kigget en masse på åbninger. Det blev desværre ikke til noget, da det har været næsten umuligt at få en fornuftig mængde sammenhængende tid, som det kræver. Derfor besluttede jeg at få lavet opgaver her og der, hvor der nu var tid til det. Resultatet var endnu en gang fint. Jeg vandt +35 blitz opgave rating og har nu 1664. I standard opgaver vandt jeg +41 rating points og har nu 1826 der. I alt fik jeg kigget på 433 opgaver.

Når man kigger på grafen herunder, kan man se, at jeg har ramt et nyt niveau og jeg er også af den klare overbevisning, at jeg ser langt mere langt hurtigere end for bare to uger siden.

Åbningstræning
Da jeg skal spille første runde om lige under to uger, har jeg lagt en konkret plan for, hvad jeg skal nå at lære om åbninger inden da. Det er ret ambitiøst, men ikke urealistisk. Jeg har planlagt at jeg skal have kendskab til generelle planer og temaer i de åbninger jeg har valgt at spille. Det vil sige, at jeg ikke når at studere varianter, trækfølger og den slags ting og det har jeg det helt fint med.


 

:: Backgammon ::

* Dansk Bg Forbund (DK) 

* eXtreme Gammon

* Bg World Championship

* DBgF on Facebook (DK)

 

:: Poker ::

* Pokernyhederne (DK)

* PNN.dk (DK)

* Texaspoker (DK)

* PokerHistory

 

:: Chess ::

* Dansk Skak Union (DK)

* ChessBomb

* K41 (DK)

* ChessTempo