Peter Hallberg
World Backgammon Champion 2004


 Facebook  Twitter  Instagram  YouTube  LinkedIn
 Facebook  Twitter  Instagram  YouTube  LinkedIn

April 2013

Arbejdet fortsætter med 463 dage tilbage

Apr 25th by Peter Hallberg

Så er der gået endnu en uge og der er kun 463 dage tilbage til at nå målet som mesterspiller i skak. Det har været en spændende uge, hvor jeg har taget det lidt mere stille og roligt end den første. Meningen er, at jeg ikke skal bruge mere end en halv time på skak om dagen i gennemsnit eksklusiv partier.

I følge min egen model er det arbejde, jeg laver nu træningsdelen. Det er naturligvis bare et ud af mange delelementer i det at spille skak. Grunden til at det har fået ualmindelig meget plads her og nu, er fordi jeg har nogle klare mål for, hvad jeg vil bruge de partier til, jeg kommer til at spille. For at jeg kan udnytte dem bedst muligt, er der visse ting, jeg skal have på plads først og de ligger alle i træningsdelen. Jeg vil i en senere blog løfte sløret for hvilke elementer, jeg mener, der indgår i det at spille skak.

Som altid vil jeg opfordre til at følge mig på Twitter, hvor jeg laver daglige opdates omkring projektet. Jeg hedder @PeterHallberg derinde.

Åbninger
Ugens fokus har ligget på åbninger. Jeg har kigget i en del forskellige bøger og fundet nogle stillingstyper jeg godt kan lide i slavisk. Det jeg har gjort er at se på om trækkene og planerne "spiller sig selv", på en måde hvor jeg ikke bliver nødt til, at lave ting, jeg intuitivt ikke føler er rigtige (uagtet om de er det eller ej). Flowet skal være naturligt for mig. Først og fremmest har jeg kigget på, hvad hver enkelt briks opgave er og hvordan brikken bedst kan udføre sin opgave. Dernæst har jeg kigget på, hvordan samspillet skal være mellem de lette officerer, så trækfølger mere giver sig selv. Jeg synes, det er et stort skridt, at jeg har fundet ud af, hvordan jeg har tænkt mig at spille slavisk og næste skridt er så at begynde at kigge på mere konkrete varianter og finde ud af hvordan jeg bedst straffer svage planer fra hvids side.

Møde med IM Silas Lund
Jeg havde et møde med Silas for at snakke træningsmetoder og også lidt skak. Silas er en meget rutineret skaktræner og skak forfatter. Det var et meget spændende møde, hvor vi kastede ideer frem og tilbage i 5 timer! Det var ret frugtbart. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at snakke meget mere sammen. Et af emnerne vi snakkede om var, hvad det er for nogle ting mesterspillere (1900+) typisk kan, som basisspillere ikke kan endnu. En af de ting Silas nævnte, der slog mig mest, var visualisering. Som han sagde det: "Mesterspillere er i stand til at snakke om skak". Han uddybede det med, at de kunne snakke om varianter uden bræt og at de fleste ville kunne spille blindskak. Thomas Schou-Moldt har også tidligere nævnt dette for mig og jeg har efterfølgende installeret en app til min Android-telefon, hvor jeg kan træne visualisering. To af de fordele der følger med bedre visualisering, er mere sikker variantberegning og bedre konceptuel opbygning af brættet og brikkernes færden.

Mere taktik
Det er lykkedes mig at stige yderligere +39 i blitz opgaverating på 284 opgaver. I standard opgaverne har jeg taget det meget roligt og kun løst 4, til en rating gevinst på +8 standard opgaverating points. Jeg føler det giver rigtigt meget, at lave opgaver hver dag. Det svære har været at finde den rette mængde. Der er bestemt dage, hvor jeg har overtrænet og ikke fået særligt meget ud af det.

Konkurrence
Jeg har udskrevet en lille konkurrence på Facebook, som man kan nå at deltage i indtil 1/5. Den går i alt sin enkelthed ud på, at lave nogle hurtige opgaver. Det kan ikke gøres godt eller dårligt. Jeg skal bruge data til nogle udregninger.Én uges arbejde

Apr 18th by Peter Hallberg

Så er første uge gået af projektet om at nå 1900 i dansk skak rating. Derfor synes jeg, at det er passende med en form for status, da der kun er 469 dage tilbage!

Taktiskopgaver
Jeg har været meget aktiv inde på Chess Tempo, som er en super side, hvor man kan træne taktikopgaver. Det er to typer af almindelige taktikopgaver, man kan lave. Standard og blitz.

I standardopgaverne får man en opgave, som man skal løse. Det gør man ved at spille det bedste træk i stillingen og besvare de træk computeren laver. Har man fundet den rigtigt løsning, har man "vundet" over opgaven. Man har lige så lang betænkningstid, man ønsker. Det vil sige, at man får trænet sin præcision i variantberegningen.

I blitzopgaverne får man ligeledes en opgave, man skal løse. Her har det dog også betydning, hvor lang tid man er om at løse opgaven for, om man har "vundet" over den. I denne type opgaver er det oplagt, at man træner hastighed i variantberegningen og træner intuitionen og blikket for temaer.

Begge opgavetyper er ratet, så man har to forskellige tal. Det er svært at sammenligne standardrating mellem personer, da en person kan have brugt meget lægere tid på opgaverne end en anden. Blitz ratingen derimod er et rigtigt godt sammenligningsgrundlag, da man simpelthen kan tabe rating, hvis man har været for lang tid om opgaven.

Udover at det er sjovt, at man kan følge sit niveau med ratingen, så har det også en anden meget vigtig funktion. Alle opgaver har et ratingtal, og man kan bede programmet om at matche en med nemmere, lige eller sværere opgaver i forhold til sit rating. Det betyder, at hvis man sætter niveauet til lige, så får man konstant opgaver der ligger tæt på ens aktuelle styrke. På den måde får man konstant udfordring (mellem 80%-120% af sin styrke) og bliver noget af tiden presset ud af sin comfort zone, hvilket er et vigtigt element i træning.

Den første uge har jeg lavet 459 blitzopgaver og gået fra 1530 til 1590, altså +60 ratingpoints. Det lader til, at jeg har fundet mit nuværende niveau, hvis man kigger på grafen herunder.

Derudover har jeg lavet 11 standardopgaver og gået fra 1709 til 1777, altså +68 ratingpoints. Da stort set alle opgaverne var rigtige, har jeg nok ikke helt fundet niveauet endnu.

Arbejde med åbninger
Derudover har jeg fået kigget på, hvordan jeg skal spille KIA, mod to typer af opstillinger sort kan tage. Dette kendskab er kun overfladisk, og dækker kun de mest overordnede elementer. Når jeg har noget mod de fleste opstillinger, vender jeg tilbage og går lidt mere i dybden med hver enkelt. Det giver repetition, så jeg kan få fundamentet og den helt grundlæggende forståelse på plads, før jeg går videre. På den måde får jeg et skellet, hvor jeg kan hægte flere detaljer på og tilsidst konkrete varianter. Der bliver taget korte noter til alt, så det tager mig meget kort tid at få repeteret hovedpunkterne.

Positionel skakforståelse
Jeg har en bog der fokuserer på positionel skak, hvor jeg har gennemarbejdet to partier. Denne del af træningen er pt. nedprioriteret, da taktik og dernæst åbninger er mine to største svagheder.

Husk at du kan følge med i mit projekt på Twitter ved at følge @PeterHallberg.Min skakprofil

Apr 13th by Peter Hallberg

Det bliver med sikkerhed sjovt, at se hvordan min skakudvikling har været over den næste periode. Det kræver, at jeg, på en eller anden måde forsøger, at tage et snapshot af den skakspiller jeg er lige nu.

Jeg spiller i K41 og har gjort det de sidste 3 år. Den eneste turnering jeg deltager i, er holdturneringen og jeg gør det mest på grud af hyggen med de andre spillere på 4. holdet. Siden jeg tog skak op igen, har jeg spillet 4 holdturneringer og de har tilsammen kostet mig 85 rating points, så jeg nu ligger på 1534.

I øjeblikket er min største styrke det positionelle. Det lader til, at jeg får placeret brikkerne godt og er god til at få dem til at arbejde hårdt. Desværre regner jeg forfærdelig langsomt og spilder ofte lang tid på enten unødvendige eller dårlige beregninger i midtspillet. Slutspil aner jeg intet om, da jeg aldrig når dertil. Enten vinder eller taber jeg relativt hurtigt. Tidligere har åbningspillet været et stort problem, hvor jeg stod meget ringe (hvis ikke til direkte tab) efter 12-15 træk i ca. 1/4 af mine partier. Det er der dog rettet op på, uden at jeg har fået specifikt åbningskendskab.

I praktisk skak, over-the-board om du vil, er jeg ret stærk. Jeg er god til at holde fokus og jeg er blevet god til at træffe pragmatiske beslutninger og ikke lade mig fange i en "teoretisk"-debat med mig selv, når jeg spiller. Der er ikke rigtigt noget, der går mig på under et parti og jeg er ikke bange for at lave fejl og tabe. Mit fokus i partierne er rettet mod de læringsmål, jeg har givet mig selv inden kampen. Ideen er, at jeg vil have noget specifikt med fra hvert enkelt parti. Noget jeg kan evaluere. Noget jeg har arbejdet med, som jeg kan arbejde videre med nu. På den måde har jeg taget kontrol over, hvad jeg vil arbejde med, i stedet for at et konkret parti har nogle vilkårlige elementer, der kan arbejdes med.

  * Her er hvad jeg forestiller mig, at jeg skakfagligt skal arbejde med over den næste periode.
  * Løse en masse taktiske opgaver (hver dag).
  * Lære noget om planerne mod de forskellige opstillinger sort kan tage mod KIA.
  * Lære noget om planerne mod de forskellige opstillinger sort kan tage mod Engelsk.
  * Beslutte mig til hvordan jeg vil spille Caro.
  * Beslutte mig til hvordan jeg vil spille Slavisk.
  * Lære bronzespringeren.
  * Stifte bekendskab med sølvspringeren.

For løbende opdateringer om hvordan det går med arbejdet, følg mig på Twitter @PeterHallberg.476 dage til at nå 1900 i dansk skakrating

Apr 11th by Peter Hallberg

I dag har jeg besluttet at påbegynde min jagt på 1900 i dansk skak rating. Det er grænsen, der skiller basisspillere fra mesterspillere. Lige nu har jeg 1534 i rating og der er meget langt til de 1900. Da jeg er 39 år og har spillet hyggeskak i mange år, er der en klar indikation af, at jeg aldrig fattede spillet og det er fuldstændigt rigtigt.

For dem der ikke kender til skak rating, så ligger jeg pt 2237 af 4347 ratede spillere i Dansk Skak Union. Lige nu har nummer 874 nøjagtigt 1900 i rating. Det lyder måske ikke som det store arbejde, men det er det altså. De fleste jeg har spurgt, om det er muligt, siger at de ikke kender til andre, der har gjort det i en lignende situation.

De 476 dage er valgt fordi, det er den tid der er indtil skak OL i Tromsø starter. Det har relevans for mig, fordi jeg har lavet et træningskoncept, der optimerer mange facetter af det at arbejde med skak. Det danske kvindelandshold bliver i øjeblikket trænet efter konceptet og jeg har sagt, at der ligger rigtigt mange rating points og venter hvis man følger programmet. Derfor har jeg besluttet at tage min egen medicin og forhåbentligt se en positiv virkning.

Jeg har valgt at lave opdateringer på Twitter, om hvad jeg får lavet, så hvis man er interesseret i den løbende fremgang og det konkrete arbejde, kan man følge mig på @PeterHallberg.

Undervejs vil der komme nogle flere blogs, der beskriver baggrunden for den måde, jeg har valgt at strukturere mit arbejde med skak på. Meningen er nemlig ikke bare at smide en masse tid efter det. Meningen er at bruge min tid så effektivt som muligt både på og udenfor brættet. Hvad effektivt helt nøjagtigt betyder, kommer jeg meget mere ind på senere.


:: Backgammon ::

* Dansk Bg Forbund (DK) 

* eXtreme Gammon

* Bg World Championship

* DBgF on Facebook (DK)

 

:: Poker ::

* Pokernyhederne (DK)

* PNN.dk (DK)

* Texaspoker (DK)

* PokerHistory

 

:: Chess ::

* Dansk Skak Union (DK)

* ChessBomb

* K41 (DK)

* ChessTempo